Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1697055
2936549
3856678
4757454
5637045
6805869
7827470
8828061
9774370
10744875
11785385
12795857
13826951
14937050
15797030
16923940
17953655
18975346
19866557
20757067
21895865
22714350
23756239
24886131
25907031
26955647
27975237
287456
297275
3070
3170


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 28.3.2020 10:10:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)