Graf naměřených hodnot za posledních 24 hodin

Stránka zobrazuje v grafické podobě hlavní údaje naměřené touto meteorologickou stanicí za posledních 24 hodin. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení datového přenosu. Data grafu jsou vzorkována v intervalu 5 minut a graf je v prohlížeči automaticky obnovován každých pět minut.